Efektywność
podatkowa

Podatki są zbyt
wysokie?

Podatki są zbyt wysokie i to jest fakt. Jednocześnie istnieją mechanizmy, które pozwalają je obniżyć i w tym możemy pomóc. Funkcjonowanie w modelu przyjętym przez podatnika wiele lat temu może nie odpowiadać dłużej skali działalności, nie realizować zakładanych celów, czy przynosić oczekiwanych rezultatów finansowych ze względu na wysokie obciążenia podatkowe. Często też model ten nie uwzględnia po prostu istniejących mechanizmów, które pozwolą obniżyć efektywne opodatkowanie.

Warto więc przeanalizować, czy w prowadzonej działalności możliwe jest skorzystanie z rozwiązań, które pozwolą uzyskać oszczędności podatkowe.

Dowiesz się więcej.
W jaki sposób
można osiągnąć
efektywność
podatkową?

ds
fdsfs

Restrukturyzacje

Aktualnie jest wiele dostępnych form prowadzenia biznesu i niektóre z nich są bardziej korzystne podatkowo od pozostałych. Przykładowo, odpowiednia restrukturyzacja pozwala ograniczyć wysokość składki zdrowotnej oraz wyeliminować daninę solidarnościową.

ds
fdsfs

CIT estoński

CIT estoński pozwala obniżyć efektywne opodatkowanie przy wypłacie dywidendy prawie o 10%. W CIT estońskim można również w ogóle nie płacić podatku CIT, zakładając brak wypłaty zysku ze spółki. Rozwiązanie to jest wybierane przez wiele przedsiębiorstw.

ds
fdsfs

Ulga B+R

Ulga badawczo-rozwojowa skierowana jest do podmiotów, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe, umożliwiające wprowadzenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów, usług lub procesów. Ulga B+R pozwala na podwójne lub nawet potrójne zaliczenie poniesionego wydatku do kosztów podatkowych.

ds
fdsfs

50% koszty

Ulga przeznaczona jest dla twórców i artystów i umożliwia zastosowanie kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% przychodu, do limitu 120 000 zł rocznie. Oznacza to, że podatek będzie obliczany od kwoty 60 000 zł.

ds
fdsfs

Polska Strefa
Inwestycji

Ulga skierowana jest do sektora produkcji i przemysłu, nowoczesnych usług, IT oraz B+R i umożliwia uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego. Wysokość zwolnienia zależy m.in. od wysokości tzw. nowej inwestycji (np. zakup linii produkcyjnej).

ds
fdsfs

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję daje możliwość dodatkowego (100%) odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów ponoszonych w celu rozszerzenia działalności o nowe rynki zbytu – zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Ulga dotyczy podatników PIT, a jej limit to 1 mln zł rocznie.

ds
fdsfs

Ulga na
innowacyjnych
pracowników

Ulga przeznaczona jest dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników do działalności B+R, którzy ponieśli stratę lub osiągnęli dochód niewystarczający do pełnego odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

ds
fdsfs

Ulga na robotyzację

Ulga pozwala na dodatkowe odliczenie 50% wydatków na nabycie nowych robotów przemysłowych, ale również m.in. wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia.

Przykładowe
wdrożenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Sed eu felis dignissim, maximus
nunc quis, iaculis justo.

Klient:

Spółka z o.o. z branży FMCG

Dochód roczny:

ok. 5 mln zł

Zidentyfikowana oszczędność rocznie
(w zależności ile zysku będzie wypłacane wspólnikom):

do 1 mln zł

Klient:

JDG (podatek liniowy) z branży pośrednictwa
handlowego

Dochód roczny:

1,2 mln zł

Zidentyfikowana oszczędność rocznie
(w zależności ile zysku będzie wypłacane wspólnikom):

80 tys. zł

Klient:

JDG (podatek liniowy) - producent aplikacji
mobilnych

Dochód roczny:

ok. 500 tys. zł

Efekt współpracy – wdrożenie IP Box (podatek 5%) i odzyskanie w 2-3 miesiące nadpłaty podatku w wysokości

ok. 100 tys. zł

za 3 lata wstecz (2019-2021)

Opinie naszych
klientów.

“Polecam usługi Assente Tax Advisory E.Paduch SKA, w zakresie budowy i wdrażania strategii optymalizacji podatkowej. Olbrzymia wiedza, doświadczenie i przede wszystkim umiejętność zrozumienia przedsiębiorców powodują, że Klienci Spółki, oprócz oczywistych korzyści finansowych zyskują również fachową i długofalową opiekę.”

Grzegorz Kostrzewa
Prezes Zarządu ProPrawni

Nasza współpraca z kancelarią Assente przebiegła bardzo sprawnie. Zdefiniowane przez nas problemy zostały dokładnie sprawdzone, zaproponowano nam kilka rozwiązań, wspólnie wybraliśmy najlepsze dla naszej firmy. Na tej podstawie opracowany został dokładny plan dojścia naszej firmy do oczekiwanego rozwiązania, które obecnie jest wdrażane. Jesteśmy przekonani, że przyniesie to nam wymierne korzyści finansowe. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z kancelarią Assente i polecamy jej usługi z czystym sumieniem dalej. Szczególnie dziękujemy Panu Emilowi za zaangażowanie i współpracę. Jednocześnie mamy nadzieję na kontynuację tej współpracy w przyszłości.

Mariusz Gałązka
Członek Zarządu Agri Gem Sp. z o.o.

Bardzo profesjonalna obsługa. Opinia, którą dostaliśmy była szczegółowa i jasna. Dodatkowo, po wystawieniu opinii mieliśmy cały czas wsparcie telefoniczne i mailowe.

Maciej Kochan
Współwłaściciel

Wyślij formularz
kontaktowy

  Formularz kontaktowy

  Skontaktuj się z nami w inny sposób:

  Zadzwoń do nas

  +48 535 610 933

  Wyślij e-mail

  biuro@assente.pl