Ulga IP Box
to 5% podatku
dochodowego

Oferta

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?
Z ulgi IP Box mogą skorzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

 

Warunki wdrożenia IP Box

Prowadzenie działalności badawczo
-rozwojowej

Wytworzenie, ulepszenie lub rozwinięcie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (IP)

Uzyskanie dochodu z kwalifikowanego IP w sposób wskazany w ustawie (np. sprzedaż, licencja)

Prowadzenie ewidencji IP Box zgodnie z wymogami ustawowymi

W praktyce najczęściej z ulgi IP Box korzystają osoby i podmioty zajmujące się działalnością związaną z programowaniem, które wytwarzają, ulepszają lub rozwijają programy komputerowe i wszelkie rodzaju oprogramowanie.

Etapy wdrożenia IP Box

Oferta
Etap

Analiza możliwości wdrożenia IP Box i zakresu

Etap

Przygotowanie wniosku o interpretację podatkową

Ten etap opcjonalnie może być wykonywany równolegle z etapem 3 oraz 4)

Etap

Przygotowanie ewidencji IP Box

Etap

Przeprowadzenie postępowania nadpłatowego za poprzednie lata

IP Box
– dowiedz się
więcej

CO TRZEBA ZROBIĆ ABY SKORZYSTAĆ Z ULGI?

Ulga dostępna jest dla podatników, którzy wytwarzają „kwalifikowanie prawo własności intelektualnej”, którym może być np. program komputerowy. Co istotne – podatnik przy jego tworzeniu może korzystać z wartości nabywanych bezpośrednio od innych podmiotów (co jednak może mieć wpływ na wskaźnik NEXUS). Ponadto, kwalifikowane prawo własności intelektualnej powinno zostać wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Ustawa o PIT przewiduje jeszcze kilka innych warunków, m.in. jedynie określone kategorie dochodu mogą być objęte IP BOX. Dodatkowo, konieczne jest prowadzenie odrębnej ewidencji.

Odpowiednia analiza

Nasze doświadczenie wskazuje, iż wielu podatników nie korzysta z preferencji IP BOX. Często wydaje im się, że takie prawo im nie przysługuje z uwagi na nie spełnienie któregoś z warunków. W wielu przypadkach jednak odpowiednia analiza stanu faktycznego przez doradcę podatkowego prowadzi najczęściej do odmiennych wniosków.

Dlatego w każdej sytuacji, jeżeli tylko w Twojej działalności pracujesz z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, warto potwierdzić czy możesz zastosować ulgę IP BOX. W tym celu najlepiej skontaktować się z doradcą podatkowym.

CZY MOŻNA WDROŻYĆ ULGĘ WSTECZ - TJ. ZA 2019 / 2020 R.?

Ulga IP BOX może zostać zastosowana wstecznie tj. za okresy 2019 oraz 2020 r. (ulga weszła w życie od 1 stycznia 2019 r.). Chociaż organy podatkowe próbują interpretować przepisy w tym zakresie na niekorzyść podatników, jest to w naszej ocenie podejście błędne, co potwierdzają Wojewódzkie Sądy Administracyjne.

W czym tkwi problem?

Organy podatkowe twierdzą, że skoro ewidencja nie była prowadzona od początku okresu (a nawet przed jego rozpoczęciem), za który podatnik chce skorzystać z ulgi, to nie ma prawa do IP Box. Taka interpretacja jest niezgodna z Ustawą o PIT.

NIE PONOSZĘ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH - CZY MOGĘ SKORZYSTAĆ Z IP BOX?

Początkowo nie było oczywiste czy ulga może zostać zastosowana przez podatników, którzy nie ponoszą kosztów bezpośrednio związanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a wykonują jedynie pracę własną w tym zakresie. Niemniej, organy podatkowe potwierdziły, że w takich wypadkach za koszty bezpośrednio związane z IP BOX (do celów wskaźnika NEXUS) można uznać np. składki na ZUS, jak też inne koszty ogólne.

W związku z powyższym fakt, że w swojej działalności wykorzystujesz jedynie pracę własną, nie stanowi przeszkody do skorzystania z 5% stawki podatku dochodowego.

Opinie naszych
klientów

“(…) jesteśmy przekonani, że przyniesie to nam wymierne korzyści finansowe”

Nasza współpraca z kancelarią Assente przebiegła bardzo sprawnie. Zdefiniowane przez nas problemy zostały dokładnie sprawdzone, zaproponowano nam kilka rozwiązań, wspólnie wybraliśmy najlepsze dla naszej firmy. Na tej podstawie opracowany został dokładny plan dojścia naszej firmy do oczekiwanego rozwiązania, które obecnie jest wdrażane. Jesteśmy przekonani, że przyniesie to nam wymierne korzyści finansowe. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z kancelarią Assente i polecamy jej usługi z czystym sumieniem dalej. Szczególnie dziękujemy Panu Emilowi za zaangażowanie i współpracę. Jednocześnie mamy nadzieję na kontynuację tej współpracy w przyszłości.

Mariusz Gałązka
Członek Zarządu Agri Gem Sp. z o.o.

Polecam usługi Assente Tax Advisory E.Paduch SKA, w zakresie budowy i wdrażania strategii optymalizacji podatkowej.

Olbrzymia wiedza, doświadczenie i przede wszystkim umiejętność zrozumienia przedsiębiorców powodują, że Klienci Spółki, oprócz oczywistych korzyści finansowych zyskują również fachową i długofalową opiekę.

Bardzo profesjonalna obsługa. Opinia, którą dostaliśmy była szczegółowa i jasna. Dodatkowo, po wystawieniu opinii mieliśmy cały czas wsparcie telefoniczne i mailowe.

Maciej Kochan
Współwłaściciel

Dołącz do
zadowolonych
klientów
i obniż swoje
podatki

Prześlij zgłoszenie i uzyskaj ofertę
na wdrożenie IP Box w Twojej działalności.

Wykonaj pierwszy krok
do obniżenia swoich podatku

Oferta

Kim jesteśmy
i dlaczego możemy
Ci pomóc?

Jestem doradcą podatkowym wpisanym na listę prowadzoną przez KIDP pod numerem 13940 oraz absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo.

Doradztwem podatkowym zajmuję się od ponad 5 lat. W tym czasie prowadziłem ponad 50 projektów w zakresie efektywności podatkowej (optymalizacja, wdrażanie ulg), w tym w zakresie wdrażania IP Box. Największe przedsiębiorstwo, dla którego realizowaliśmy projekt optymalizacji podatków to spółka z przychodem rocznym ok. 150 milionów zł (wdrożenie CIT estońskiego). Do tej pory wszystkie realizowane przez nas projekty IP Box zakończyły się sukcesem i najczęściej uzyskaniem dla klienta zwrotu nadpłaty podatku za poprzednie lata.

Uzyskaj wycenę
usługi IP Box

    Informacje o działalności

    Prosimy o wskazanie zakresu prac np. pełne wdrożenie, przygotowanie wniosku o interpretację, przygotowanie ewidencji, przeprowadzenie postępowania nadpłatowego