Pełna księgowość 

PROWADZENIE PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z UoR oraz przepisami towarzyszącymi
  • dostarczanie standardowej informacji finansowej niezbędnej do zarządzania
  • generowanie raportów finansowych, zależnie od potrzeb, rozliczenia z US i ZUS