KPiR – księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej

1. PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPIR)

  • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz aktualnych planów amortyzacji
  • dostarczanie standardowej informacji finansowej niezbędnej
    do zarządzania, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

2. PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH (Z VAT / BEZ VAT) ORAZ KPIR BEZ VAT

  • ewidencja zakupów i sprzedaży
  • ewidencja przychodów
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.