Kadry i płace

 

  • Prowadzenie teczek osobowych
  • Sporządzanie listy płac
  • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B)
  • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R)