Postępowania podatkowe

Naszym klientom oferujemy reprezentację na każdym etapie postępowań prowadzonych przez organy podatkowe (w szczególności czynności sprawdzające, kontrole i postępowania podatkowe, ale również postępowania nadpłatowe) oraz sądy administracyjne.

Niezależnie od rodzaju postępowania, kluczowymi kwestiami jest:

dokładna analiza stanu faktycznego sprawy i zebranego w toku postępowania materiału dowodowego,
przygotowanie na tej podstawie odpowiedniej linii argumentacji / obrony podatnika,
opracowanie i realizacja indywidualnie dobranej strategii działania uwzględniając wszystkie etapy postępowania.
Ponadto, nasze działania w toku postępowań polegają na uczestnictwie na każdym jego etapie – w zależności od potrzeby klienta – w tym m.in.:

reprezentowanie klienta i prowadzenie spraw przed organami podatkowymi, egzekucyjnymi, organami kontroli skarbowej, celnymi oraz przed sądami administracyjnymi,
sporządzaniu pism procesowych,
przygotowaniu planu działania i strategii w związku z wszczynanym lub prowadzonym postępowaniem oraz przygotowania dokumentacji podatnika,
analizie dokumentów i ksiąg podatkowych przed rozpoczęciem kontroli,
udział w przesłuchaniach i spotkaniach z kontrolującymi.

Potrzebujesz
naszego wsparcia?

Skontaktuj się z doradcą podatkowym

Zadzwoń do nas

+48 503 106 907

Umów termin konsultacji

Kalendarz

Wyślij e-mail

biuro@assente.pl