Dochody zagraniczne

Nasza oferta skierowana jest również do osób osiągających dochody ze źródeł zagranicznych oraz osób z rezydencją podatkową inną niż Polska osiągających dochody w Polsce. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania UPO, stosowanie konwencji MLI, procedura MAP, wymiana informacji podatkowych między państwami.

W tym zakresie oferujemy wsparcie w następujących obszarach:

  • Ustalenie rezydencji podatkowej i miejsca opodatkowania
  • Analiza skutków podatkowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej za granicą
  • Określenie skutków zatrudnienia pracowników wykonujących prace w różnych państwach.
  • Skutki podatkowe w zakresie innych dochodów osiąganych poza terytorium Polski (emerytury, dywidendy, odsetki, należności licencyjne, opodatkowanie majątku).
  • Analizy skutków podatkowych otrzymania spadków i darowizn
  • Reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi
  • Przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej

Zadzwoń do nas

+48 503 106 907

Umów termin konsultacji

Kalendarz

Wyślij e-mail

biuro@assente.pl