Audyt podatkowy

W ramach naszej oferty świadczymy usługi pełnego audytu podatkowego (tzw. due dilligence), którego celem jest określenie wszelkich ryzyk podatkowych istniejących w danym przedsiębiorstwie.

Audyt podatkowy (którego nie należy utożsamiać z obowiązkowym badaniem wykonywanym przez biegłych rewidentów) wykonywany jest z różnych przyczyn, często w związku z planowaną transakcją zbycia przedsiębiorstwa czy też wymogami wewnętrznymi grupy kapitałowej.

W zależności od potrzeb klienta, badanie może ograniczać się do:

  • wybranych obszarów opodatkowania (np. w zakresie VAT, CIT lub PIT lub innych podatkowych),
  • wybranych transakcji,
  • wybranego okresu (choć najczęściej jest to dany rok podatkowy).

 W ramach audytu podatkowego oferujemy:

  • ocenę poprawności rozliczeń oraz ryzyk podatkowych we wszystkich obszarach opodatkowania lub w zakresie wybranych podatków (np. VAT, CIT, PIT, podatek od nieruchomości itd.),
  • analizę poprawności rozliczeń i ocenę ryzyk podatkowych w zakresie zawartych umów handlowych lub konkretnych transakcji,
  • uwzględnienie i ocenę ryzyka podatkowego w zakresie toczących się postępowań podatkowych lub sądowych.

Zadzwoń do nas

+48 503 106 907

Umów termin konsultacji

Kalendarz

Wyślij e-mail

biuro@assente.pl