31.08.2021.r

CIT estoński – warty rozważenia od 2022 r.

Estoński CIT w nowej wersji jest dużo bardziej atrakcyjny. Zrezygnowano z większości warunków ograniczających jego stosowanie.

Tzw. CIT estoński wdrożono do polskich przepisów od 1 stycznia 2021 r. Niestety, wbrew oczekiwaniom MF, ten model opodatkowania nie cieszy się popularnością. Z tej instytucji skorzystało bowiem bardzo mało przedsiębiorców (około 330 zgodnie z szacunkami MF).

Polski Ład – zmiany w estońskim CIT

Pakiet zmian, o którym raczej słyszał już każdy przedsiębiorca – tj. Polski Ład, wprowadza również pozytywne zmiany. Takie mają objąć właśnie CIT estoński, który ma być mniej skomplikowany. W konsekwencji, MF oczekuje, iż skorzysta z niego większa liczba podmiotów.

Co się zmieni?

Zmiany w estońskim CIT mają znacząco uprościć rozliczenia w tym modelu. Najważniejsze z nich to:

  1. Rezygnacja z obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej wysokości.
  2. Umożliwienie skorzystania nie tylko spółkom z o.o. i akcyjnym, ale też komandytowym i komandytowo-akcyjnym.
  3. Zniesienie limitu przychodów, który obecnie wynosi 100 mln zł.
  4. Obniżenie łącznego opodatkowania PIT i CIT z 25% do 20%.

Natomiast nie zmieniają się pozostałe warunki. Spółka nie może posiadać podmiotów zależnych oraz jej właścicielami mogą być jedynie osoby fizyczne.

Ponadto, konieczne będzie zatrudnianie określonej liczy pracowników (3 pełne etaty). Dodatkowo, większość przychodów spółki powinna pochodzić z działalności operacyjnej (a nie finansowej).

Przy czym podkreślamy, że powyższe warunki mogą jeszcze ulec zmianie. Projekt „Polski Ład” jest bowiem dopiero w fazie prac legislacyjnych. Oczywiście najkorzystniejszą zmianą byłoby zrezygnowanie z minimalnej liczby pracowników.

Estoński CIT 2022 r. – czy warto skorzystać?

Z całą pewnością estoński CIT w nowej wersji jest dużo bardziej atrakcyjny. Przy odpowiednim ułożeniu działalności, możliwe będzie odroczenie opodatkowania na długi okres.

Jest to więc bardzo ciekawe rozwiązanie, którego wdrożenie warto będzie rozważyć. Należy jednak pamiętać, iż przy wyborze tej formy działalności pojawiają się też dodatkowe trudności. Przykładową jest forma wykonywania przez wspólników usług dla spółki. Kwestie te powinny zostać odpowiednio dostosowane do przepisów, które wejdą w życie od 2022 r.

Potrzebujesz wsparcia doradcy podatkowego?