Ulga IP Box – 5% podatek dochodowy

IP BOX to ulga podatkowa, dzięki której możliwe jest  obniżenie podatku dochodowego do 5%. 

Wdrożenie IP BOX wymaga odpowiedniego przygotowania się do tego procesu i spełnienia kilku warunków. Współpraca z doświadczonym doradcą podatkowym ułatwi i zabezpieczy ten proces – dzięki temu zapłacisz niższy podatek.

Najczęściej z ulgi korzystają podatnicy wytwarzający oprogramowanie komputerowe (programy, gry itd.), czyli programiści lub firmy o profilu działalności w sektorze IT.

Ulga jest dostępna również dla podatników tworzących m.in.:

  • # patenty
  • # wzory użytkowe
  • # wzory przemysłowe.

Skontaktuj się z nami, aby potwierdzić czy możesz skorzystać zastosować omawianą ulgę w swojej działalności.

IP BOX – czy warto?

Raczej nie trzeba nikogo przekonywać, iż lepiej jest zapłacić 5% podatku dochodowego niż np. 19%. Liczby jednak obrazują to najlepiej, zamieszczamy więc przykład potencjalnej korzyści poniżej.

  Rozliczenie standardowe IP Box
Przychody 5 000 000 zł 5 000 000 zł
Koszty 3 000 000 zł 3 000 000 zł
Dochód do opodatkowania 2 000 000 zł 2 000 000 zł
Podatek 19% / 5% 380 000 zł 100 000 zł

Więcej informacji

FAQ

Ulga dostępna jest dla podatników, którzy wytwarzają „kwalifikowanie prawo własności intelektualnej”, którym może być np. program komputerowy. Co istotne – podatnik przy jego tworzeniu może korzystać z wartości nabywanych bezpośrednio od innych podmiotów (co jednak może mieć wpływ na wskaźnik NEXUS). Ponadto, kwalifikowane prawo własności intelektualnej powinno zostać wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Ustawa o PIT przewiduje jeszcze kilka innych warunków, m.in. jedynie określone kategorie dochodu mogą być objęte IP BOX. Dodatkowo, konieczne jest prowadzenie odrębnej ewidencji.

Odpowiednia analiza

Nasze doświadczenie wskazuje, iż wielu podatników nie korzysta z preferencji IP BOX. Często wydaje im się, że takie prawo im nie przysługuje z uwagi na nie spełnienie któregoś z warunków. W wielu przypadkach jednak odpowiednia analiza stanu faktycznego przez doradcę podatkowego prowadzi najczęściej do odmiennych wniosków.

Dlatego w każdej sytuacji, jeżeli tylko w Twojej działalności pracujesz z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, warto potwierdzić czy możesz zastosować ulgę IP BOX. W tym celu najlepiej skontaktować się z doradcą podatkowym.

Ulga IP BOX może zostać zastosowana wstecznie tj. za okresy 2019 oraz 2020 r. (ulga weszła w życie od 1 stycznia 2019 r.). Chociaż organy podatkowe próbują interpretować przepisy w tym zakresie na niekorzyść podatników, jest to w naszej ocenie podejście błędne, co jest do tej pory wielokrotnie potwierdzane przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne. 

W czym tkwi problem?

Organy podatkowe twierdzą bowiem, iż skoro ewidencja nie była prowadzona od początku okresu (a nawet przed jego rozpoczęciem), za który podatnik chce skorzystać z ulgi, to podatnik nie ma prawa zastosować ulgi. Niemniej, jak wyżej wspomnieliśmy, taka interpretacja jest niezgodna z Ustawą o PIT. 

Jeżeli obawiają się Państwo skorzystania z IP BOX z uwagi na nie prowadzenie ewidencji IP BOX wcześniej, prosimy o kontakt. Potwierdzimy, czy faktycznie ulga nie może być zastosowana. W zdecydowanej większości przypadków okazuje się jednak, że ulga może zostać wdrożona.

Początkowo nie było oczywiste czy ulga może zostać zastosowana przez podatników, którzy nie ponoszą kosztów bezpośrednio związanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a wykonują jedynie pracę własną w tym zakresie. Niemniej, organy podatkowe potwierdziły, że w takich wypadkach za koszty bezpośrednio związane z IP BOX (do celów wskaźnika NEXUS) można uznać np. składki na ZUS, jak też inne koszty ogólne. 

W związku z powyższym fakt, że w swojej działalności wykorzystujesz jedynie pracę własną, nie stanowi przeszkody do skorzystania z 5% stawki podatku dochodowego.

Powiązane wpisy

Porady podatkowe

9% podatku dla nowo powstałej spółki z o.o.

Spółka z o.o. utworzona przez aktywnego przedsiębiorcę będzie mogła stosować stawkę 9% już w pierwszym roku swojej działalności przy spełnieniu określonych warunków.

Zapraszam do kontaktu.