Restrukturyzacje

Restrukturyzacja działalności często jest potrzebna z uwagi na funkcjonowanie w modelu przyjętym przez podatnika wiele lat temu, który nie odpowiada dłużej skali działalności oraz nie realizuje zakładanych celów.

Jednym z innych istotnych powodów restrukturyzacji jest chęć osiągnięcia założonych celów stricte podatkowych, co nie byłoby możliwe w dotychczas prowadzonej formie działalności.

Niezależnie jednak od powodu, podatki są podstawową kwestią, którą należy wziąć pod uwagę w procesie planowania restrukturyzacji. Bardzo często pomimo przyjętych wstępnych założeń restrukturyzacji, są one następnie modyfikowane z uwagi na kwestie podatkowe.

Mając to na uwadze, w pierwszym kroku planowania restrukturyzacji działalności sugerujemy określenie celów – również podatkowych – jakie ta restrukturyzacja ma realizować oraz analizę jaka droga będzie najrozsądniejsza, aby te cele osiągnąć.

W ramach planowania restrukturyzacji nasi doradcy zapewniają wsparcie w obszarach:

  • Opracowania planu i założeń restrukturyzacji z uwzględnieniem celów podatnika.
  • Analizę podatkowych skutków oraz ryzyk restrukturyzacji.

Zapraszam do kontaktu.