Prawo - restrukturyzacje

Nasza oferta w zakresie restrukturyzacji dotyczy głównie przeprowadzenia przekształceń, połączeń oraz bardziej złożonych działań restrukturyzacyjnych, w związku z realizacją założonego celu, którym – jako jeden z szeregu czynników – są  kwestie podatkowe.

Kwestie opodatkowania są niezwykle istotne z perspektywy organizacji lub reorganizacji działalności przedsiębiorstw, w związku z czym każda restrukturyzacja rozpoczyna się od analizy podatkowej, a następnie podejmowane są określone czynności restrukturyzacyjne i na tym polu oferujemy nasze pełne wsparcie. Najczęściej jest to również rozwiązanie wygodniejsze dla klientów, którzy wolą powierzyć przeprowadzenie restrukturyzacji kancelarii, która tę restrukturyzację oraz jej plan przygotowała.

Naszej oferty aktualnie nie kierujemy do podmiotów, które przeprowadzają postępowania upadłościowe.

Zapraszam do kontaktu.