Reprezentujemy
podatników na każdym
etapie postępowań

prowadzonych przez organy podatkowe
i sądy administracyjne.

W jakich
postępowaniach
możemy cię
wesprzeć?

Czynności
sprawdzające

Kontrole
podatkowe

Kontrole
celno-skarbowe

Postępowania
podatkowe

Postępowanie
egzekucyjne

Postępowanie
sądowo
-administracyjne
(skarga do WSA i NSA)

Postępowania
interpretacyjne (np. WIS, WIA, interpretacja KIS)

Postępowania
nadpłatowe (np. w związku z IP Box)

Na czym
polegają nasze
działania?

Skontaktuj się z nami

Reprezentowanie
klienta

i prowadzenie spraw przed organami podatkowymi, egzekucyjnymi, organami kontroli skarbowej, celnymi oraz przed sądami administracyjnymi

Sporządzanie pism
procesowych

Przygotowanie planu
działania i strategii

w związku z wszczynanym lub prowadzonym postępowaniem oraz przygotowania dokumentacji podatnika

Analiza dokumentów i ksiąg podatkowych

przed rozpoczęciem kontroli.

Udział w przesłuchaniach i spotkaniach z kontrolującymi

Dlaczego istotne
jest wsparcie
profesjonalnego
pełnomocnika w
toku postępowań
prowadzonych
przez organy
podatkowe?

Profesjonalna reprezentacja

– masz gwarancję, że twoją sprawą zajmują się profesjonalności i żaden istotny przepis ani szczegół stanu faktycznego nie zostanie pominięty

Rzetelna rekomendacja

– otrzymujesz rekomendacje w zakresie taktyki dotyczącej prowadzonego postępowania

Oszczędność czasu

– możesz skupić się na biznesie, a sprawy podatkowe i reprezentacje zostawiasz doradcy podatkowemu

Kiedy warto skorzystać
z pomocy doradcy
podatkowego?

Podczas postępowań organy podatkowe mogą weryfikować szereg transakcji, dokumentów, mogą przesłuchiwać świadków czy dokonywać oględzin, co może być stresujące i dodatkowo obciążać podatnika.

Wczesne zaangażowanie doradcy podatkowego jest kluczowe, ponieważ nawet pierwsze działania podejmowane przez podatnika podczas postępowania / kontroli mogą istotnie wpłynąć na przebieg oraz ostateczny wynik sprawy. Doradca podatkowy pomoże przygotować optymalną linię obrony, a jego wsparcie ograniczy uciążliwość postępowania / kontroli dla podatnika.

Czynności objęte wsparciem doradcy podatkowego

Rozpoczęcie postępowania przez organ podatkowy

Weryfikacja
transakcji

Kontakty z organami
podatkowymi

Weryfikacja
dokumentów

Weryfikacja akt
sprawy

Przesłuchania
świadków

Przygotowanie
odpowiedzi na
wezwania

Udział w
czynnościach
terenowych

Przygotowanie
planu działania
i strategii

Zakończenie postępowania

Kim jesteśmy
i dlaczego możemy
Ci pomóc?

Jestem doradcą podatkowym wpisanym na listę prowadzoną przez KIDP pod numerem 13940 oraz absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo.

Doradztwem podatkowym zajmuję się od ponad 5 lat. W tym czasie prowadziłem ponad 50 projektów w zakresie efektywności podatkowej (optymalizacja, wdrażanie ulg), w tym w zakresie wdrażania IP Box. Największe przedsiębiorstwo, dla którego realizowaliśmy projekt optymalizacji podatków to spółka z przychodem rocznym ok. 150 milionów zł (wdrożenie CIT estońskiego). Do tej pory wszystkie realizowane przez nas projekty IP Box zakończyły się sukcesem i najczęściej uzyskaniem dla klienta zwrotu nadpłaty podatku za poprzednie lata.

Potrzebujesz naszego
wsparcia?

  Informacje o działalności

  Skontaktuj się z nami w inny sposób:

  Zadzwoń do nas

  +48 535 610 933

  Wyślij e-mail

  biuro@assente.pl