Księgowość

Poniżej zamieszczamy szczegółowy cennik usług księgowych.

Uzupełnieniem naszej oferty jest propozycja prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy – skierowana głównie do sektora MŚP (większe podmioty zasadniczo korzystają z księgowości wewnętrznej).

W naszej ocenie przekazanie księgowości oraz doradztwa podatkowego jednej firmie, prowadzi do bardziej efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz zapewnia większy poziom bezpieczeństwa i pewności dokonywanych rozliczeń.

 

1. PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPIR)

 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz aktualnych planów amortyzacji
 • dostarczanie standardowej informacji finansowej niezbędnej
  do zarządzania, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

2. PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH (Z VAT / BEZ VAT) ORAZ KPIR BEZ VAT

 • ewidencja zakupów i sprzedaży
 • ewidencja przychodów
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Liczba dokumentów księgowych Cena (netto PLN)
do 10 250
11-20 300
21-30 350
31-50 400
51-80 450
81-100 550
101-150 650
151-200 750
201-250 850
251-300 950
>300 indywidualnie
Liczba dokumentów księgowych Cena (netto PLN)
do 10 150
11-20 200
21-30 250
31-50 350
51-80 400
81-100 500
101-150 600
151-200 700
201-250 800
251-300 900
>300 indywidualnie

3. PROWADZENIE PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z UoR oraz przepisami towarzyszącymi
 • dostarczanie standardowej informacji finansowej niezbędnej do zarządzania
 • generowanie raportów finansowych, zależnie od potrzeb, rozliczenia z US i ZUS
Liczba dokumentów księgowych Cena (netto PLN)
do 10 600
11-20 800
21-50 1100
51-100 1600
101-150 2100
151-200 2600
każde +50 dokumentów powyżej 200 200

4. KADRY I PŁACE

 • Prowadzenie teczek osobowych
 • Sporządzanie listy płac
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B)
 • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R)
Rodzaj usługi Cena (netto PLN)
Umowa o pracę 50 zł – z aktami os. 35 zł – bez akt os.
2. Umowa zlecenie/dzieło 25 zł – um. zlecenie 20 zł – um. o dzieło
Deklaracja DRA 30,00 zł

Zapraszam do kontaktu.