Ceny transferowe

Zagadnienie cen transferowych jest to obszar podatków, którym zainteresowane powinny być wszystkie podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo (w rozumieniu polskich ustaw podatkowych).

W ramach naszej oferty w zakresie cen transferowych oferujemy:

  • Audyt w zakresie obowiązku dokumentacyjnego uwzględniając rodzaj i charakter prowadzonej działalności oraz transakcji przeprowadzanych przez podatnika.
  • Jeżeli to możliwe, aktualizację posiadanej dokumentacji cen transferowych wraz z benchmarkami.
  • Analizę w zakresie możliwości zastosowania zwolnień z obowiązku dokumentacyjnego.
  • Przygotowanie formularzy i oświadczeń potrzebnych do spełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o PIT oraz Ustawy o CIT.

Jakie transakcje podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu?

  • Transakcje finansowe – powyżej 10 mln zł
  • Transakcje  towarowe – powyżej 10 mln 
  • Transakcje usługowe – powyżej 2 mln PLN
  • Transakcje pozostałe – powyżej 2 mln PLN

Więcej o cenach transferowych w poradniku na 2021 r.

Ceny transferowe

Zapraszam do kontaktu.