Pożyczka dla wspólnika – skutki podatkowe

Przy pożyczce od spółki na rzecz wspólnika należy zwrócić uwagę na kilka szczególnie istotnych aspektów podatkowych.

Częstym rozwiązaniem przy dokapitalizowaniu działalności spółki są pożyczki udzielane przez jej wspólników. Jak wygląda natomiast sytuacja w drugą stronę? Czy wspólnik może otrzymać pożyczkę od spółki oraz na co zwrócić uwagę?

Niniejszy artykuł dotyczy przy tym pożyczek od spółek podlegających CIT (m.in. z o.o., akcyjna, sp.k.).

Pożyczka dla wspólnika

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółka udzieliła pożyczki wspólnikowi. W tym zakresie obowiązuje bowiem swoboda umów. Niemniej, przy takiej pożyczce należy zwrócić uwagę na kilka szczególnie istotnych aspektów podatkowych.

Wspólnik i spółka – podmioty powiązane

Wspólnik i jego spółka są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Co to oznacza? Ceny transakcyjne pomiędzy tymi podmiotami należy ustalać na poziomie rynkowym. Jaki to jest poziom rynkowy? Ogólnie mówiąc, jest to cena na jaką umówiłyby się podmioty niepowiązane.

Nie jest więc możliwe ustalenie ceny rażąco niskiej, albo rażąco zawyżonej. Zasadniczo, bowiem istnieją sytuacje, w których jest to uzasadnione. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

Podsumowując, przy udzielaniu wspólnikowi pożyczki (ale też w drugą stronę), należy wziąć pod uwagę ceny transferowe. Konieczne mogłoby być również sporządzenie dokumentacji cen transferowych.

Więcej o cenach transferowych i limitach transakcji przeczytasz tutaj.

Pożyczka a ukryta dywidenda

Z pożyczkami dla wspólników należy być bardzo ostrożnym. Takie działania, jeżeli nie są odpowiednio uzasadnione i ustrukturyzowane, mogą skutkować uznaniem, iż jest to tzw. ukryta dywidenda.

Konsekwencjami byłoby uznanie, iż wspólnik zamiast pożyczki otrzymał dywidendę. Dywidenda podlega natomiast opodatkowaniu w wysokości 19%. Do tego konieczne mogłoby być zapłacenie odsetek. Sytuacja taka byłaby więc bardzo niekorzystna dla wspólnika.

Współczynnik VAT

Pożyczki podlegają zwolnieniu z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u.). Tak więc prowadzenie przez spółkę działalności pożyczkowej może spowodować konieczność ustalenia współczynnika rozliczania podatku naliczonego.

Chodzi o to, iż prowadząc działalność opodatkowaną i zwolnioną, zasadniczo nie jest możliwe rozliczanie VAT naliczonego w 100%.

Przy czym działalność pożyczkowa nie musi wpływać na wysokość współczynnika. Byłoby tak gdyby miała ona charakter „pomocniczy” do głównej działalności. Wtedy obrót z pożyczek nie jest brany pod uwagę przy liczeniu współczynnika. Wynikiem tego może być współczynnik 100% nawet przy prowadzeniu działalności pożyczkowej.

Pożyczka dla wspólnika  a PCC

Pożyczka, która podlega zwolnieniu z podatku VAT, nie podlega opodatkowaniu PCC. Wynika to z brzmieniu przepisów ustawy o PCC, a potwierdza to również KIS (np. interpretacja z 5 maja 2021 r. sygn.  0111-KDIB3-1.4012.117.2021.3.ASY).

Potrzebujesz wsparcia doradcy podatkowego?