21.07.2021.r

Polski Ład – rewolucja w podatkach.

Polski Ład – kolejne niespodziewane zmiany w podatkach.

Częste nowelizacje przepisów podatkowych nikogo już chyba nie dziwią, niemniej wciąż wywołują sporo emocji. Należy się zgodzić, iż polski system podatkowy zdecydowanie wymagałby głębszych zmian, niestety jednak przedstawiane propozycje nie idą w tym kierunku – co dotyczy również projektu Polski Ład, ale nie tylko.

Proponowane zmiany są bowiem w założeniu przełożeniem środków finansowych z jednej kieszeni (podatników) do drugiej. System znany i oczywisty, niestety krótkowzroczny i w dłuższej perspektywie w mojej ocenie nieefektywny, nie w ten sposób powinno się bowiem dążyć do poprawy wydajności gospodarki.

Co ma się zmienić?

Teraz trochę konkretów, chociaż podkreślić należy, iż na ten moment mówimy jedynie o założeniach projektu i wciąż pozostaje wiele niewiadomych w zakresie ostatecznego kształtu przepisów. Niemniej, główne zmiany podatkowe miałyby wyglądać następująco:

  • podniesienie progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. – co jednak na ten miałoby pominąć podatników opłacających podatek liniowy (19%);
  • podniesienie kwoty wolnej od podatku z tys. zł do 30 tys. zł
  • dodatkowe korzyści podatkowe dla rodzin (np. kwota wolna od podatku dla wspólnie rozliczających się małżonków w wysokości 60 tys. zł – co w zasadzie wydaje się być logiczne);
  • składka proporcjonalna od dochodu w wysokości 9% dla przedsiębiorców – propozycja najbardziej kontrowersyjna, przedstawiana pod płaszczykiem równości, solidarności oraz sprawiedliwości – takie wartości oczywiście popieramy, jednak wydaje się, że nie jest to najbardziej odpowiedni sposób uzasadniania wzrostu podatków – gdyby tak miało być w istocie to wszyscy płacilibyśmy określoną, taką samą kwotę podatku dochodowego od przychodu;
  • korzyści dla emerytów poprzez zaniechanie opodatkowania emerytur do kwoty 2 500 zł.

Jakie są szansę, że Polski Ład wejdzie w życie w przedstawionym kształcie?

Projekt jest w początkowej fazie procesu wdrażania nowelizacji. Aktualnie jednak można już się zapoznać z projektem ustawy (link do projektu), który został opublikowany 27 lipca 2021 r.

Niemniej projekt ustawy jest na etapie opiniowania i konsultacji, co oznacza, iż wiele się w tym projekcie może się zmienić. Teoretycznie projekt mógłby nawet nie wejść w życie, bo i takie przypadki się zdarzały (ostatnio np. projekt piątka dla zwierząt), chociaż w tym wypadku widać wielką determinację ustawodawcy, bardziej prawdopodobne są zmiany w projekcie.

Możliwość zmiany trajektorii projektu pt. Polski Ład jest natomiast możliwa, bowiem pojawia się wiele głosów sprzeciwu w zakresie przyjęcia tego projektu w obecnie zaproponowanym kształcie – np. wskazać można apel 17 samorządów zawodowych w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia.

Czy przedsiębiorcy będą mieli jakiekolwiek wyjścia?

Na ten moment wydaje się, że będą rozwiązania, które pozwolą zminimalizować negatywny efekt Polskiego Ładu dla wybranej grupy podatników, o ile takie negatywne konsekwencje wystąpią. Niemniej jest naszym zdaniem za wcześnie, aby analizować tego rodzaju zagadnienia, a tym bardziej podejmować konkretne działania np. restrukturyzacyjne – z uwagi na status prac i brak przepisów.

Zapewniamy jednak, że będziemy bardzo dokładnie badać przepisy wdrażające Polski Ład, jeżeli tylko takie się pojawią i będzie znany ich finalny kształt. Natomiast w przypadku, gdyby przepisy te były niekorzystne dla przedsiębiorców, będziemy szukać rozwiązań dla naszych klientów.

Potrzebujesz wsparcia doradcy podatkowego?