02.07.2021.r

Dokumentacja cen transferowych – rozszerzenie obowiązku informacyjnego od 2021 r.

Od 2021 r. rozszerzono obowiązek raportowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Aktualnie należy również sporządzić dokumentację cen transferowych dla transakcji kontrolowanych lub transakcji innych niż kontrolowane, jeżeli rzeczywisty właściciel należności (beneficial owner) ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym, a wartość takiej transakcji w roku obrotowym przekracza 500 000 PLN netto.

Przy ustalaniu tych okoliczności podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną są obowiązani do dochowania należytej staranności.

Niewątpliwie takie skonstruowanie nowych regulacji w zakresie cen transferowych w istotny sposób zwiększa zakres obowiązków podmiotów powiązanych.

Potrzebujesz wsparcia doradcy podatkowego?